Thursday, 2024-02-29, 4:14 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 605
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

Монгол хэл

ᠥᠰᠬᠥ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠦ ᠬᠡᠯᠡ   ᠤᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠥᠬᠦᠲᠡᠯ ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠠᠯᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ᠃ /ᠳᠠ‍᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ/
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com