Аманбай - Эвхэж бичсэн жишээ
Monday, 2016-02-08, 12:45 PM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг  


Сайтын үндсэн цэс
Монгол хатад
Үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 283

Эвхэж бичсэн жишээ

Монгол бичгээр эвхэж бичихдээ хэчнээн янзын хэлбэр дүрс гарган эвхэж бичиж болдог. Жишээлбэл "монгол” гэдэг үгийг олон янзаар эвхэж болохоос заримыг нь үзүүлбэ

Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Монгол


Энэ мэтээр ямар ч үгийг хэдэн янзаар ч эвхэж болох ажээ. Ингэхдээ ижил дүрсээр,  өөр өөр хэлбэрээр эвхэж болохыг дээрх жишээнээс харж болохоор байна.

Үүнээс гадна ийм маягаар эвхэж бичсэнийг компьютерийн зургийн программд оруулан  олон янзын дүрс хэлбэртэй болгох боломжтой юм. Өөрийн нэрийг ийнхүү эвхэж бичсэнээ компьютерийн программаар  өөрчлөн хувиргаснаа үзүүллээ. Энд хос хосоороо байгаа үгийн дээд  талд байгаа нь гараар эвхэж бичсэн байдал, доод талд байгаа нь гараар эвхсэнийг компьютерийн программд оруулан хэлбэр дүрсийг  хувирган өөрчилсөн байдал болно. Ийм маягаар бичсэнээ өөрийн хувийн тийз, номын тэмдэг болгон ашиглахад тохиромжтой байдаг. Энэ мэтээр ямар ч үгийг хэдэн янзаар ч эвхэж болох ажээ. Ингэхдээ ижил дүрсээр,  өөр өөр хэлбэрээр эвхэж болохыг дээрх жишээнээс харж болохоор байна.АманбайАманбайАманбайАманбайАманбайАманбайАманбай Аманбай Аманбай    Аманбайhttp://mongold.files.wordpress.com/2011/07/d182d3a9d180d0b8d0b9d0bd-d0b4d0b0d0bbd0b1d0b0d0b0-d185d3a9d0b4d3a9d0bbd0b3d3a9d3a9d0bdd182d18dd0b9-d182d0bed0bc.gifFlag Counter


Нийт хандалт

ЦАГ АГААР

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com