Thursday, 2023-03-30, 3:01 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 588
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

төлөвлөгөө хөтөлбөр



12-жилийн сургалттай 10-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөр


12-жилийн сургалттай 9-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөр /I улирал/


12 жилийн 9-р ангийн Монгол бичгийн хөтөлбөр /I улирал/



12 жилийн 9-р ангийн Уран зохиолын хөтөлбөр /I улирал/



12-жилийн сургалттай 10-р ангийн Уран зохиолын  хичээлийн хөтөлбөр






12 жилийн сургалттай 11-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


12жилийн сургалттай 10-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


11 жилийн сургалттай 10-р ангийн уран зохилын хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт



12 жилийн сургалттай 9-р ангийн Уран зохиолын хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


12 жилийн сургалттай 8-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


Уран зохиолын хичээлийн хяналтын график


11 жилийн сургалттай 10-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


11 жилийн сургалттай 11-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт

 
12 жилийн сургалттай 9-р ангийн Монгол хэлний нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


Монгол хэлний хичээлийн хяналтын график


Монгол бичгийн хичээлийн хяналтын график

Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com