Аманбай - Төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд
Friday, 2016-02-12, 4:37 PM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг  


Сайтын үндсэн цэс
Монгол хатад
Үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 284

Төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд12-жилийн сургалттай 10-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөр


12-жилийн сургалттай 9-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн хөтөлбөр /I улирал/


12 жилийн 9-р ангийн Монгол бичгийн хөтөлбөр /I улирал/12 жилийн 9-р ангийн Уран зохиолын хөтөлбөр /I улирал/12-жилийн сургалттай 10-р ангийн Уран зохиолын  хичээлийн хөтөлбөр


12 жилийн сургалттай 11-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


12жилийн сургалттай 10-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


11 жилийн сургалттай 10-р ангийн уран зохилын хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт12 жилийн сургалттай 9-р ангийн Уран зохиолын хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


12 жилийн сургалттай 8-р ангийн уран зохиолын нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


Уран зохиолын хичээлийн хяналтын график


11 жилийн сургалттай 10-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


11 жилийн сургалттай 11-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт

 
12 жилийн сургалттай 9-р ангийн Монгол хэлний нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн төлөвлөлт


Монгол хэлний хичээлийн хяналтын график


Монгол бичгийн хичээлийн хяналтын график

http://mongold.files.wordpress.com/2011/07/d182d3a9d180d0b8d0b9d0bd-d0b4d0b0d0bbd0b1d0b0d0b0-d185d3a9d0b4d3a9d0bbd0b3d3a9d3a9d0bdd182d18dd0b9-d182d0bed0bc.gifFlag Counter


Нийт хандалт

ЦАГ АГААР

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com