Monday, 2017-10-23, 3:52 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                           
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 382
Цаг агаарын мэдээ

Хууль, эрх зүй

 АГУУЛГА:

1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм http://bugsabai.ucoz.com/index/er_nkhij_bolovsrolyn_surguul_cehcehrlehgijn_bagshijn_jos_z_jn_d_rehm/0-8

2. УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ  http://bugsabai.ucoz.com/index/ulsyn_tehrg_nij_cehcehrlehg_er_nkhij_bolovsrolyn_surguul_shalgaruulakh_zhuram/0-9

3. ЦЭЦЭРЛЭГ, СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ http://bugsabai.ucoz.com/index/cehcehrlehg_surguulijn_bagsh_naryn_z_vl_lijn_lgehrchilsehn_d_rehm/0-10

4. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам http://bugsabai.ucoz.com/index/surguulijn_mn_kh_bolon_baga_dund_bolovsrolyn_surgaltyn_bajguullagyn_bagsh_udirdakh_azhiltny_mehrgehzhil/0-16

5. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам http://bugsabai.ucoz.com/index/bagshid_mehrgehzhlijn_zehrehg_olgokh_khasakh_zhuram/0-19

6. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам http://bugsabai.ucoz.com/index/zhuram_zaavar_zagvar_batlakh_tukhaj/0-25

7. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам http://bugsabai.ucoz.com/index/bolovsrol_sojol_shinzhlehkh_ukhaany_salbaryn_shagnalyn_zhuram/0-47

                                                                                                  а. 451-р тушаалын 2-р хавсралт http://bugsabai.ucoz.com/index/451_r_tushaalyn_2_r_khavsralt/0-153

8. Улс, аймаг, нийслэлийн "Оны тэргүүний багш" шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал http://bugsabai.ucoz.com/index/uls_ajmag_nijslehlijn_quot_ony_tehrg_nij_bagsh_quot_shalgaruulakh_bolzol_t_nijg_d_gnehkh_argachlal/0-152

9. ЕБС-ийн багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл http://bugsabai.ucoz.com/index/ebs_ijn_bagshijn_azhlyg_t_l_vl_kh_nehlehkh_d_gnehkhehd_barimtlakh_chiglehl/0-154

10. Багш ажилтны ажлын агуулга, бүтэц, цалин хөлс, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг зохицуулах эрх зүйн орчин http://bugsabai.ucoz.com/index/bagsh_azhiltny_azhlyn_aguulga_b_tehc_calin_kh_ls_sankh_zhiltijn_ehkh_svehrijg_zokhicuulakh_ehrkh_z_jn_orchin/0-155

11. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам http://bugsabai.ucoz.com/index/azh_akhujn_nehgzh_bajguullagyn_jl_azhillagaand_dotood_khjanalt_shalgaltyg_zokhion_bajguulakh_nijtlehg_zhuram/0-156

12. Багшлах эрх олгох, хасах журам http://bugsabai.ucoz.com/index/bagshlakh_ehrkh_olgokh_khasakh_zhuram/0-157

13. Монгол хэлбичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай http://bugsabai.ucoz.com/index/mongol_khehlbichgijn_bolovsrolyg_sajzhruulakh_arga_khehmzhehehnij_tukhaj/0-177


Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
Тоолол


Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com